FöretagsPartner hanterar:

Lönsamhetsförbättringar
Affärsplaner // Marknadsplaner
Företagsöverlåtelser
Obestånd

   Uppdragsgivare:

Ägare / Styrelse / VD
Ledningsgrupper
Produktionschefer

   Exempel på kunder:

Tekniska verken Linköping
CNC-Plåt
Tielmans Plastindustri
PAJ-Systemteknik A/S
Hälsans nya verktyg
Addoc Hospital

   Tillvägagångssätt:

Strategi/Vision
Ledarskap
Verksamhetsplaner
Medarbetare
Resurser/partners
Processer

   Metodik:

Ständiga förbättringar
Lära av andra
Snabbare reaktioner
Faktabaserade beslut
Samverkan

   Resultat:

Bättre: Verksamhet och processer
Nöjdare: Kunder och medarbetare

   Ledord:

Lönsamhet
Värdetillväxt
Drivkraft
Kundnytta